Visie

“Uitgangspunt in onze visie is het ontwikkelen van het individu in teamverband.”

Team SoccerXperience

Warming-up

Warming up met behulp van loopladder

De warming-up heeft een tweeledig doel welke afhankelijk is van de leeftijd van de spelers. Bij de jongste groepen (O9 t/m O11) is het belangrijkste dat de spelers in de sfeer van de training komen. Derhalve kiezen we er bij deze leeftijden voor om te starten met een tikspel of juist direct met de bal. Hierin kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van ons SmartGoals systeem.

Vanaf de O12 leeftijd heeft de warming-up, naast in de sfeer van de training komen, ook als doel om het lichaam op te warmen voor de prestatie die het moet gaan leveren. Derhalve kiezen we bij onze oudere groepen veelal voor een warming-up met loopladders. Door oefeningen te doen in diverse richtingen en met de nadruk op verschillende spiergroepen, kunnen we de spelers een goede warming-up bieden waarin zij hun loopcoördinatie verder kunnen verbeteren.

Verlengde warming-up

Verlengde warming-up met Soccerwave

Na de warming-up wordt regelmatig gekozen voor een verlengde warming-up. Hierin kiezen we meestal voor een vorm waar ook direct weerstand bij komt kijken (middels bijvoorbeeld een tegenstander). Ook een geïsoleerde vorm is één van de mogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan een pass- en trapvorm.

Tijdens de verlengde warming-up kunnen we gebruik maken van enkele speciale materialen. Zo kan er getraind worden met onze eerder genoemde SmartGoals. Ook trainen wij met Soccerwaves, een kunstgolf waarbij de bal na inspelen hoog terugkomt, en Mini Soccerballs. Met deze diverse materialen weet SoccerXperience zich te onderscheiden van andere voetbalscholen in de regio.

Geïsoleerde trainingsvorm

Geïsoleerde trainingsvorm passeerbeweging

Na de warming-up volgt er een geïsoleerde vorm. Dit kan een pass- en trapvorm zijn of het inoefenen van passeerbewegingen. Hierbij letten de trainers vooral op de uitvoering van de handelingen met bal. Wordt de bal in de juiste richting gespeeld? Met het juiste been? Op de juiste snelheid?

Tijdens de geïsoleerde vorm kan er ook gebruik gemaakt worden van de Soccerwave. Deze kunstgolf is goed te gebruiken bij het verbeteren van de aanname en het verwerken van de bal, zowel bij hoge ballen als bij lage ballen.

Wedstrijdechte vorm

Wedstrijdechte vorm onder weerstand

Uiteindelijk moet de geleerde oefenstof ook onder weerstand van een tegenstander toegepast gaan worden. Daarnaast gaan de trainers ook meer invulling geven aan de handelingen zonder bal (vrijlopen, loskomen), het inzicht en de onderlinge afstemming. Hoe diep we hier op ingaan is natuurlijk afhankelijk van de leeftijdsgroep.

De jongste groepen zullen hier heel vrij in worden gelaten. Zij moeten leren door te ontdekken wat een juiste keuze is en welke keuze minder goed uitpakt. Bij de oudere jeugd zullen de trainers wel meer invulling geven aan welke keuzes gemaakt zouden kunnen worden.

Partijvorm

Afsluitende partijvorm

Natuurlijk wordt de training afgesloten met een partijvorm. Dit is geen vrijblijvend partijtje. Ook hierin zullen de trainers de spelers blijven beïnvloeden. Dit gebeurt wel door begeleidend te coachen, zodat de spelers echt lekker de partij kunnen spelen. Tijdens de partij kunnen de keepers ook aansluiten, zodat er afgewisseld kan worden in de verschillende partijvormen.